Nieuwe ATEX Richtlijn

Eerder dit jaar kondigden wij reeds de komst van een nieuwe ATEX richtlijn aan.

Eind maart werd de ATEX 114 (2014/34/EU) gepubliceerd en vervangt daarmee de ATEX 95 (94/9/EG). Op 20 april 2016 treedt deze nieuwe richtlijn in voege en dient alle nieuwe explosieveilige apparatuur (voor installatie in Europa) hieraan te voldoen.

We zetten een aantal wijzigingen voor u op een rijtje:

  • Het EC Type examination certificate (ATEX certificaat) wordt herdoopt in EU Type examination certificate.
  • De EC declaration of conformity (CE-verklaring) wordt herdoopt in EU declaration of conformity.
  • Alle economische operatoren (= fabrikant, invoerder en verdeler) moeten kunnen garanderen dat zij enkel producten in de handel brengen die conform deze richtlijn zijn.
  1. De fabrikant stelt de EU conformiteitsverklaring op, zorgt dat deze en de installatie- en onderhoudsinstructies het product vergezellen en brengt zijn (handels)naam of merk aan op het product.
  2. De importeurs moet zelf controleren of een product voldoet aan alle eisen alvorens het in de EU op de markt te brengen en brengt zijn (handels)naam of merk aan op het product.
  3. De verdeler moet eveneens nazien of de CE markering aangebracht is en of het product vergezeld is van een geldige conformiteitsverklaring (editie normen!) en de installatie- en onderhoudsinstructies.
  • Notified Bodies (aangemelde instanties) zullen aan strengere eisen moeten voldoen en dienen een nieuwe accreditatie te behalen.
  • Voor bestaande producten blijven de huidige certificaten geldig. Bij wijzigingen of vernieuwingen van bestaande ATEX certificaten moet het nieuwe certificaat echter voldoen aan ATEX 114.

Deze ATEX 114 Richtlijn kan u hier terug vinden.

Toon foto
Gepubliceerd op: 20-10-2014