ATEX Guidelines

"ATEX Guidelines" is niet te verwarren met "ATEX Directive" 94/9/EC.
De Guidelines zijn bedoeld als hulpmiddel bij het lezen, interpreteren en toepassen van Richtlijn 94/9/EG (Directive = Richtlijn).

In tegenstelling tot de Richtlijn 94/9/EG zijn de Guidelines niet juridisch bindend.

Deze worden opgesteld door "Directorate General Enterprise and Industry of the EC" in samenwerking met de lidstaten, industrie, standaardisatie en Notified Bodies en is bedoeld voor de stakeholders, alle direct of indirect betrokken partijen.

Van de vierde editie is er in december 2013 een update verschenen. Deze kan u hier downloaden.

In de loop van dit jaar wordt er een nieuwe ATEX Richtlijn verwacht. Zodra deze beschikbaar is, zal er ook van de Guidelines een nieuwe editie verschijnen. Wij zullen zeker niet nalaten u hierover te berichten.

Toon foto
Gepubliceerd op: 14-03-2014