Vanaf 1/1/24 BEBAT bijdrage op alle lithium batterijen >20kg

Sinds 01/01/2022 zijn wij verplicht een milieubijdrage aan te rekenen van € 2,39/ kg op lithium-ion batterij, wanneer deze voor een ESS systeem gebruikt wordt. Vanaf 01/01/2024 wordt dit uitgebreid naar alle lithium batterijen >20kg. Ook op de batterijen van Victron Energy en MG energy Systems zal deze kost dus aangerekend worden.
De Bebat kost komt altijd apart op de factuur zodat u kan bewijzen dat u deze betaald heeft. 

Deze bijdrages aan Bebat worden gebruikt om het recyclageproces van batterijen te ondersteunen en zorgen ervoor dat gebruikte batterijen op een verantwoorde manier worden ingezameld en verwerkt. Zo dragen we bij aan een circulaire economie en wordt de impact op het milieu zo veel mogelijk geminimaliseerd.

Toon foto
Gepubliceerd op: 14-12-2023