Self consumption Storage Hub 1 is beschikbaar

De opslag van zonne-energie is tegenwoordig een “hot topic”. Victron Energy heeft hierin een nieuwe stap gezet met de realisatie van Storage Hub-1 voor “Self Consumption” systemen.

Laadregelaars (DC) beperken hun vermogen van zodra de accu’s vol geraken om overlading te voorkomen.  Hierdoor gaat een deel van het opgewekte vermogen verloren. In off-grid systemen worden dan verbruikers ingeschakeld zoals een pomp of een boiler. In on-grid situaties waar kan teruggeleverd worden in het net, is het efficiënter om met Maximum Power Point Tracking (MPPT) energie te blijven opwekken en via de Multi  aan het net terug te leveren.

Dit is exact wat het Hub-1 systeem doet, van zodra de batterijen vol geraken blijft de MPPT Solar Charger op het Maximum Power Point functioneren en duwt zoveel mogelijk energie op de DC-bus.

De Multi die constant communiceert met de Solar Charger zal het overschot aan energie terugleveren in het net.

Meer informatie over de verschillende hub-systemen kan u terugvinden in volgend document:

Eigen verbruik of onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet

Toon foto
Gepubliceerd op: 16-03-2014