Werken in tanks, silo's, tunnels, ...

Over het gebruik van elektrisch materiaal in geleidende besloten ruimten met explosiegevaar zijn reeds verschillende wetenschappelijke artikels geschreven. Meestal gaat het over tijdelijke werkverlichting in tanks, drums en torens die toelaat deze veilig te betreden voor inspecties en reiniging. Naast het verhoogde elektrocutierisico vormen de aanwezigheid van koolwaterstoffen een reëel brand- en/of explosiegevaar.

Wij vatten voor u de voornaamste eisen samen die geldig zijn in België:
Werken in tanks, silo’s, tunnels, …
Info & producten

Toon 8 foto's
Gepubliceerd op: 23-10-2017