Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

In hoeverre mag ik wijzigingen aanbrengen aan mijn Exd behuizing?

Als algemene regel kan men stellen dat u steeds advies dient in te winnen bij de fabrikant alvorens de aanpassingen uit te voeren. Deze kan dan de correcte manier van werken bepalen.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen een simpele vervanging en een substantiële wijziging.

Praktisch voorbeeld: u mag in een Exd gecertificeerde behuizing een kapotte zekering of automaat vervangen door een nieuwe, op voorwaarde dat deze dezelfde waarden heeft. Het spreekt voor zich dat u een automaat van 6A niet zomaar mag vervangen door één van 16A.

In het laatste geval betreft het een wijziging en zal de fabrikant nagaan of de certificatie nog geldig is en of er nog andere aanpassingen nodig zijn. Hij zal het technisch dossier moeten wijzigen en mogelijk een nieuw Ex-label voorzien.

Het is niet toegestaan om materiaal bij te plaatsen in een Exd behuizing. Zulk een substantiële wijziging dient steeds via de fabrikant te gaan.

Zelf extra boringen maken of bestaande boringen vergroten is niet toegestaan. 

Lees er ook onze faq ivm herstelling en onderhoud op na.