Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Batterijopslag in het Energiepact – Ysebaert is er klaar voor

Een onderdeel van het recente Energiepact van de verschillende overheden in België is de opslag van energie in batterijen. Batterijopslag wordt daarin aanzien als één van de oplossingen om onze energievoorziening, ook na de sluiting van de kerncentrales, te garanderen.

In 2017 heeft Ysebaert een 50-tal systemen geleverd aan bedrijven en particulieren. De motivatie voor de aanschaf van een energieopslag systeem is zeer divers:

  • Ecologisch: maximaal benutten van zelfopgewekte energie (zon, wind, waterkracht, WKK)
  • Functioneel: back-up systeem (no-break) met maximale benutting van de accucapaciteit
  • Economisch: opvangen van pieken in het verbruik waardoor een verzwaring van de aansluiting kan vermeden worden

Niettegenstaande een kosten-baten analyse niet altijd in het voordeel pleit van energieopslag zien we toch dat voor deze “early adopters” de baten de overhand nemen.

Wellicht kan een verkennend gesprek met ons of één van onze installateurs ook u overtuigen om een energieopslag systeem te plaatsen.

Meer info bij Luc Baeyens