Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Moet een Ex behuizing steeds extern geaard worden?

Volgens de norm voor explosieve atmosferen algemene eisen EN 60079-0 (artikel 15.1.2) MOET elektrisch materiaal met een metalen behuizing een externe aansluiting hebben voor een equipotentiaal geleider (behalve bij dubbele isolatie, materiaal voor mobiel gebruik, …).

Op een kunststof behuizing zal u in de meeste gevallen (klassieke Ex-klemmenkast) geen externe aardingsbout vinden. In bepaalde toepassingen kan dit wel voorkomen:

  • metalen wartels (offshore plaat)
  • voedingskabel zonder aardingsgeleider
  • ...

Verder vinden we ook in het AREI voorschriften specifiek voor explosieve atmosferen:

AREI artikel 108.03 : De massa’s en de vreemde geleidende delen ondergebracht in explosiegevaarlijke ruimten MOETEN aangesloten zijn op een bijkomende potentiaalvereffeningsverbinding. De massa’s van intrinsiek veilig materiaal hoeven niet te zijn verbonden met de potentiaalvereffeningsverbinding, tenzij de installatievoorschriften van dit materiaal het verplichten. De bijkomende potentiaalvereffeningsverbinding beantwoordt aan de eisen van artikel 73 wat betreft de verwezenlijking.

AREI artikel 73: De volgende minimumdoorsneden moeten in alle gevallen in acht genomen worden : minimum doorsnede 2.5mm² wanneer de geleiders mechanisch beschermd zijn, minimum 4mm² wanneer deze niet mechanisch beschermd zijn.

Samenvattend kunnen we voor de installateur als algemene regel stellen dat wanneer er een externe aarding op een behuizing (metaal of kunststof) aanwezig is, deze ook dient aangesloten te worden.