Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Is er een verschil tussen een certificaat van EG typeonderzoek en EU typeonderzoek, en analoog tussen EG conformiteitsverklaring en EU conformiteitsverklaring?

Een certificaat van EG typeonderzoek en de bijhorende EG conformiteitsverklaring zijn gekoppeld aan de ATEX95 richtlijn.
Onder ATEX114 heten deze documenten respectievelijk certificaat van EU typeonderzoek en EU conformiteitsverklaring.
Het enige verschil zit hem dus in de naam.

Het nummer van certificaten volgens ATEX95 blijven geldig onder ATEX114. Er is dus geen behoefte om certificaten te ‘converteren’.

Het opstellen van een certificaatnummer valt onder de bevoegdheid van een aangemelde instantie en de richtlijn specifieert hierover niets. Als het de gewoonte is van een NoBo om een nieuw certificaat uit te schrijven in plaats van een supplement/bijlage dan kan men het ‘oude’ certificaatnummer opnieuw gebruiken en verwijzen naar de nieuwe richtlijn 2014/34/EU.

Voor wat betreft de geldigheid van certificaten volgens ATEX95, verwijzen wij naar onze eerdere faq "Welke overgangsperiode is er voorzien voor de overgang naar de nieuwe ATEX114 richtlijn?".