Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Wie moet welke gegevens aanbrengen op het product?

Het is aan de fabrikant om te beslissen of hij een serie‐, type‐ of batchnummer aanbrengt. Uiteraard heeft dit gevolgen naar traceerbaarheid en een eventuele terugroepactie.
De fabrikant moet zijn (handels‐ of merk)naam en postadres aanbrengen op het product. Eventueel mag dit ook binnenin het product maar deze informatie moet dan wel makkelijk toegankelijk zijn voor de markttoezichtautoriteiten.
Het vermelde adres moet niet noodzakelijk zijn waar de fabrikant effectief gevestigd is. Het kan even goed dat van de gemachtigde vertegenwoordiger of van een klantendienst zijn. Het adres moet specifiek genoeg zijn om een brief te laten arriveren op het juiste adres. Niet alle adressen maken gebruik van een straatnaam en/of huisnummer.

Zowel de naam en adresgegevens van de importeur als fabrikant dienen op het product aangebracht te worden; behalve wanneer beiden behoren tot dezelfde groep, en op voorwaarde dat het bedrijf gevestigd in de EU, de volle verantwoordelijkheid als fabrikant opneemt. Uitzonderingen hierop zijn kleine producten of waarvan de aard van het product dit niet toelaat. Het hiervoor moeten openen van de verpakking door de importeur valt eveneens onder deze laatste uitzondering. In deze gevallen mogen de gegevens worden aangebracht op de verpakking of op een document dat het product vergezelt.

Het adres moet niet vertaald worden. Het is onmogelijk met bepaalde alfabetten om deze gegevens te identificeren.

Een distributeur dient zijn contactgegevens niet aan te brengen op het product.
Enkel de fabrikant of importeur heeft deze verplichting.