Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Wat is de betekenis van IIIA, IIIB en IIIC ?

Analoog aan de onderverdeling van gassen in groepen IIA, IIB en IIC, wordt ook stof onderverdeeld. Dit zijn dan de groepen IIIA, IIIB en IIIC.

In functie van het ontstekingsvermogen en vonkdoorslagvermogen van een explosief mengsel worden gassen en dampen ingedeeld in gasexplosiegroepen. Indelingscriteria zijn de spleetwijdtes (vlammenweg) en de minimale ontstekingsenergie, die voor de verschillende gassen proefondervindelijk zijn bepaald.

De indeling in stofexplosiegroepen is gebaseerd op de grootte en de elektrische geleidbaarheid van het explosief stof (geleidend = weerstand kleiner of gelijk aan 10³ Ohm.m). Alles wat groter is dan 500µm en geleidend is, zit in groep IIIA. Kleinere niet-geleidende deeltjes, worden onderverdeeld in groep IIIB terwijl de kleinere deeltjes die bovendien geleidend zijn in groep IIIC terecht komen.

Op elektrisch materieel wordt aangegeven voor welke groep (A, B of C) het ontworpen is. Apparaten met IIC of IIIC markering voldoen aan de strengste eisen en kunnen uiteraard ook gebruikt worden voor respectievelijk gassen of stoffen in de onderverdelingen A en B.

LocatieGroepVoorbeelden
Mijnen met mijngasIMethaan
Andere locaties waar gasontploffingsgevaar kan heersenIIAPropaan, Octaan, Aceton, Ammoniak
 IIBEthyleen, Koolmonoxyde
 IICWaterstof, Zwavelkoolstof, Acetyleen
Locaties met risico op stofexplosieIIIABrandbare zwevende materiaaldeeltjes
 IIIBNiet-geleidend stof
 IIICGeleidend stof