Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Hoe sluit ik een temperatuursensor aan op de batterij ?

Een temperatuursensor dient steeds aangesloten te worden op de min-pool van de batterij.

Wanneer er meerdere batterijen parallel en/of serie geschakeld zijn, wordt de temperatuursensor enkel aangesloten op de min-pool van waar ook de accukabel vertrekt.

Indien er meerdere toestellen (Multi, Quattro, ...) parallel of 3-fase geschakeld zijn, wordt er slechts 1 temperatuursensor aangesloten op het master toestel.

Waarom worden batterijen in serie geschakeld?

Een serieschakeling wordt toegepast wanneer het vermogen van laden en ontladen zo hoog word dat de weerstand over de bekabeling een probleem wordt. De capaciteit blijft maar de spanning verdubbeld.

Voor de goede werking van het systeem is het aangewezen dat de in serie gekoppelde batterijen van het zelfde type en ouderdom zijn. Bij batterijsets van verschillende types word de kleinste overladen en de grote onvoldoende geladen.

Bijvoobeeld:

2 batterijen van 12V / 120Ah in serie vormen een 24V / 120Ah systeem.

Schematische weergave

Waarom worden batterijen parallel geschakeld?

Een parallelschakeling wordt toegepast wanneer één accu niet meer volstaat om de gevraagde stroom te leveren. Met een parallelschakeling wordt niet zoals bij een serieschakeling de spanning verhoogd, maar de capaciteit verdubbeld.

Voor de goede werking van het systeem is het zeer belangrijk dat de kabels naar de verschillende batterijen even lang zijn, en dat bvb de + op de eerste batterij komt en de – op de laatste zodanig dat al de batterijen in de groep zijn opgenomen. Bij aansluiten van de lader enkel op de eerste accu kan deze overladen worden en de laatste onvoldoende worden geladen.

Bijvoorbeeld: 2 batterijen van 12V / 120Ah in parallel vormen een 12V / 240Ah systeem.

Schematische weergave

Waarom worden batterijen serie/parallel geschakeld?

Met een serie / parallelschakeling worden 2 x 2 batterijen eerst in serie geschakeld en vervolgens de 2 groepen in parallel aangesloten.

Met 4 batterijen van 12V / 120Ah wordt een 24V / 240Ah systeem gevormd.

Een zeer belangrijk onderdeel in een serie / parallelschakeling dat vaak vergeten wordt is de compensatiekabel. Deze kabel wordt tussen de seriegeschakelde batterijen geplaatst en zorgt ervoor dat spanningsverschillen tussen de seriestrengen opgeheven worden: in het ideale geval, met gelijke batterijen, is deze kabel stroomloos.

Schematische weergave

Welke sectie moeten mijn batterijkabels hebben?

De bedrading tussen lader een batterij vormt een zeer belangrijk onderdeel in de installatie, te dunne kabels worden warm wanneer er hoge stromen doorheen gaan en veroorzaken hiermee een spanningsverlies. Dit spanningsverlies moet gecompenseerd worden in langer laden.

Maximale laad- en/of ontlaadstroom x 0,25 x aantal meter

Voor een lader van 50Amp en een kabellengte van 2 meter wordt dit 50 x 0,25 x 2 = 25mm². Is dit een tussenmaat gebruik dan altijd de dikkere kabels.

Deze tabel geeft een indicatie van de kabeldikte.

Is temperatuurcompensatie belangrijk bij het laden van batterijen?

De temperatuur van de batterij en de omgeving spelen een grote rol bij het laden. De gasspanning en daardoor ook de optimale absorptie en druppellaadspanning zijn omgekeerd evenredig aan de temperatuur. Dit betekent dat een koude batterij bij een vaste laadspanning onvoldoende geladen zal worden en dat een warme batterij teveel geladen zal worden. De laadspanning aangegeven door Europese fabrikanten geldt bij een batterijtemperatuur van 20°C en kan constant worden gehouden zolang ook de temperatuur van de batterij redelijk constant blijft (15°C tot 25°C). Buiten dit temperatuurgebied is temperatuurcompensatie aan te raden.

Hoe beveilig ik mijn installatie (Phoenix Inverter / Multi / Quattro) met een aardlekschakelaar?

Omvormers en Multi toestellen zijn producten uit de veiligheidsklasse1.

(dat wordt geleverd met een aardklem ter beveiliging)

De in - en/ of uitgangsklemmen en/of het aard punt aan de buitenkant van het product moeten zijn voorzien van een ononderbreekbare aarding ter beveiliging.

  1. De omvormer Phoenix Inverter Compact heeft een vrij zwevende uitgangspanning.De behuizing moet geaard worden met het aardpunt aan de buitenkant van het product. De N uitgang moet geaard worden om verzekerd te zijn van de goede werking van een aardlekschakelaar.
  2. De Phoenix Multi / MultiPlus Compact / Quatro is voorzien van een aard relais dat de N- uitgang automatisch met de behuizing verbind wanneer geen externe wisselspanning voeding beschikbaar is. Wanneer een externe wisselspanning voeding wordt aangeboden zal het aard relais openen voordat het ingang veiligheidsrelais sluit. Dit is om goede werking van een op de uitgang aangesloten aardlekschakelaar te verzekeren.
  • In een vaste installatie kan een ononderbreekbare aarding verzekerd worden met de aard draad van de wisselspanning ingang. Zoniet, dan moet de behuizing geaard worden.
  • In een mobiele installatie (bijvoorbeeld met walstroom stekker) zal onderbreking van de walaansluiting tegelijk ook de aard verbinding verbreken. Indat geval moet de behuizing verbonden worden met het chassis (van het voertuig) of met de romp of aardplaat (van de boot).
  • Op boten is de hierboven beschreven verbinding met de aarde van de walaansluiting niet aan te bevelen in verband met galvanische corrosie. De oplossing hiervoor is plaatsing van een isolatie transformator.

Kan ik meerdere omvormers of Multi's parallel schakelen?

JA, meerdere (tot 5) Phoenix Inverter 3000VA kunnen parallel worden geschakeld om het beschikbare vermogen uit te breiden. De” kleine” omvormers hebben deze mogelijkheid niet en raken defect bij het aanbieden van 230V op hun uitgang.

Bij Multi's en Quattro's wordt door de "PowerAssist" functie de uitgang gesynchroniseerd op de walaansluiting en of op de generator, zo kunnen er tot 6 multi’s / Quattro’s parallel geschakeld worden; dit geeft een omvormer vermogen van 45KW/54kVA en een laadstroom van 420A.

Dit is enkel mogelijk voor dezelfde types van toestellen, het is niet mogelijk om verschillende types aan elkaar koppelen.

Selecteer één of meerdere categorieën

BatterijInstallatieLaderOmvormer