Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Kan een apparaat dat zich in de veilige zone bevindt toch onder de ATEX114 vallen?

Veiligheids-, controle- en regelvoorzieningen bevinden zich in de veilige zone, maar zijn nodig voor de veilige werking van een apparaat dat zich in de Ex-zone bevindt met betrekking op het explosiegevaar.

Voorbeelden :

  • een motorbeveiligingsschakelaar bij Exe motor
  • Exi zenerbarrieres en modules
  • centrale printplaat van gasdetectie systeem
  • een meetmodule voor bewaking van temperatuur van een lager
  • een PTC relais van Ex-motor

Veiligheids-, controle- en regelvoorzieningen zijn de enige producten die zowel onder de laagspannings- als de ATEX114 richtlijn vallen. Bijgevolg moeten zij dus de gepaste conformiteitsprocedures volgens de Richtlijn 2014/34/EU doorlopen en gemarkeerd worden.

Door de dubbele voorwaarde (steeds in combinatie met een apparaat in de Ex-zone en betrekking hebben op het ontploffingsgevaar) wordt voorkomen dat ieder apparaat dat zich in de veilige zone bevindt en toevallig een verbinding (bv. via een kabel) heeft naar de Ex-zone, onder de Richtlijn 2014/34/EU zou vallen.