Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Welke documenten moeten door de fabrikant worden afgeleverd?

De fabrikant dient enkel de conformiteitsverklaring (EU-verklaring), of schriftelijke verklaring van overeenstemming in het geval van componenten, en bijhorende installatie-en onderhoudsinstructies te bezorgen.

Het afgeven van het certificaat van EU-typeonderzoek (beter gekend als ATEX certificaat) vormt dus geen wettelijke verplichting. Nochtans bevat deze laatste heel wat additionale informatie die spijtig genoeg niet altijd terug te vinden is op de verplicht te bezorgen documenten.

Hoewel niet uitdrukkelijk opgelegd, is het algemeen aanvaard dat veiligheidsinstructies (installatie, onderhoud, herstelling) op papier worden meegeleverd. Men kan er immers niet vanuit gaan dat de gebruiker in de mogelijkheid is om een elektronische versie te bekijken.

Met betrekking tot herstelwerkzaamheden kan de fabrikant de nodige instructies meeleveren of alternatief verklaren dat deze werkzaamheden enkel door de fabrikant mogen uitgevoerd worden.