Deze website maakt gebruik van cookies om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookie policy. Via de browserinstellingen op uw computer kan u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg voor de wijze waarop de helpfunctie van uw browser.

Ysebaert

Welke kunststoffen mag je gebruiken in functie van de verschillende zones en aanwezige gassen?

De EN/IEC 60079-0 en EN/IEC 60079-14 leggen eisen op om ontstekingen, veroorzaakt door elektro-statische ladingen van externe niet-metalen onderdelen van elektrische apparaten, te vermijden.
Denk hierbij aan tagplaten, beschermfolies, verf, kabelgoten met kunststof afdekking, kunststof montageplaten,...

In GAS zones gelden volgende voorschriften:

a) De meest voor de hand liggende keuze is te opteren voor een kunststof met een verminderde oppervlakteweerstand, waarbij de grens ligt op 1 GOhm (gemeten bij 50% ± 5% relatieve vochtigheid).

b) Een andere manier is een beperking van de maximale oppervlakte in functie van de zone en gasgroep (tabel 5 van artikel 6.5 EN/IEC 60079-14, waarden uitgedrukt in mm²):

Equipment Protection LevelGroup IIAGroup IIBGroup IIC
EPL Ga50002500400
EPL Gb10000100002000
EPL Gc10000100002000

De waarden in bovenstaande tabel mogen vermenigvuldigd worden met een factor 4 indien de omringende omgeving van het niet-metalen onderdeel te beschouwen is als een ‘geleidend en geaard frame’.

Wanneer het externe van het elektrisch apparaat bestaat uit verschillende niet-metalen onderdelen, mag ieder van deze delen onafhankelijk beoordeeld worden op basis van tabel 5, op voorwaarde dat deze delen elk omringd zijn door een ‘geleidend en geaard frame’.

Indien het om lange smalle niet-metalen delen gaat, wordt niet de oppervlakte maar de diameter of breedte beperkt (tabel 6 van artikel 6.5 EN/IEC 60079-14, waarden uitgedrukt in mm):

Equipment Protection LevelGroup IIAGroup IIBGroup IIC
EPL Ga331
EPL Gb303020
EPL Gc303020


c) In het geval van een niet-metalen film (verf, folie,...) op een metalen ondergrond moet de doorslagspanning ≤4 kV of geldt er een beperking op de dikte van de film (tabel 7 van artikel 6.5 EN/IEC 60079-14, waarden uitgedrukt in mm):

Equipment Protection LevelGroup IIAGroup IIBGroup IIC
EPL Ga220,2
EPL Gb220,2
EPL Gc220,2


d) Voor vaste opstellingen (dus géén mobiele) kan een elektrisch apparaat met externe niet-metalen onderdelen, dat niet voldoet aan één van bovenstaande oplossingen, enkel geleverd worden met een certificaat met een ‘X’ achteraan. Een bijhorende waarschuwingsplaat verwittigt de gebruiker over de risico’s van het apparaat in kwestie. Praktisch wil dit zeggen dat de verantwoordelijkheid verlegd wordt van de fabrikant naar de gebruiker. Deze laatste moet er immers voor zorgen dat dit (beperkt inzetbare) apparaat enkel geïnstalleerd wordt waar geen gevaar is voor ontsteking door elektro-statische (ont)ladingen en dit bij normaal gebruik, reiniging, ….

In DUST zones gelden volgende voorschriften:

Kunststof met een oppervlakte > 500mm² op een geleidende ondergrond moet één van volgende eigenschappen hebben.

a) De meest voor de hand liggende keuze is te opteren voor een kunststof met een verminderde oppervlakteweerstand, waarbij de grens ligt op 1 GOhm (gemeten bij 50% ± 5% relatieve vochtigheid).

b) Een doorslagspanning ≤4 kV.

c) Voor vaste opstellingen (dus géén mobiele) kan een elektrisch apparaat met externe niet-metalen onderdelen, dat niet voldoet aan één van bovenstaande oplossingen, enkel geleverd worden met een certificaat met een ‘X’ achteraan. Een bijhorende waarschuwingsplaat verwittigt de gebruiker over de risico’s van het apparaat in kwestie. Praktisch wil dit zeggen dat de verantwoordelijkheid verlegd wordt van de fabrikant naar de gebruiker. Deze laatste moet er immers voor zorgen dat dit (beperkt inzetbare) apparaat enkel geïnstalleerd wordt waar geen gevaar is voor ontsteking door elektro-statische (ont)ladingen en dit bij normaal gebruik, reiniging, ….